запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Актуални новини

» Секция новини

Продуктът

Усилията на частния партьор и Община Шумен са обединени посредством основаването на акционерно дружество – Индустриален Парк Шумен АД -  което ще изгради индустриално-търговската и логистична зона Индустриален Парк Шумен на площ от 2 400 000 кв.м. Новата компания финансира проекта трансформирайки неразработени селскостопански земи в индустриален парк с всички необходими инфраструктурни решения. В момента е изградена изцяло инфраструктурата на Подзона А на индустриалния парк, където са намерили благоприятна среда за инвестиции нашите първи партньори.

България
България
Индустриален Парк Шумен
Индустриален Парк Шумен

Изграждането на Индустриален Парк Шумен ще бъде завършено на три етапа. Предвижда се той да бъде прецизно организиран според видовете бизнес дейности. Проектът стартира през юни 2009 г, като в момента е изградена изцяло инфраструктурата на Подзона А на индустриалния парк, където са намерили благоприятна среда за инвестиции нашите първи партньори.

В резултат на положените усилия всеки индустриален терен, предоставен на нашите инвеститори е снабден със следната  инфраструктура: 

· Достъп до път
· Електропровод
· Газопровод
· Водопровод
· Канализация
· Оптичен кабел

Освен това, за всеки индустриален терен е изготвен отделен устройствен план, който указва съответните строителни параметри и вида индустриална дейност, която може да се извършва върху него.

Всички терени са напълно пригодени за незабавно ползване.

Основни цели на проекта:

  • Създаване на модерна и многофункционална бизнес зона, която да отговори на потребностите на бързо развиващата се промишленост

  • Развитие на цялостното икономическо състояние в региона, както и подобряването на жизнения стандарт на населението

  • Подобряване на инвестиционния климат на територията на Община Шумен

  • Подпомагане и развитие на нови бизнес дейности в региона

  • Създаване на качествена среда за новите компании, съответстваща на най-високите стандарти и изисквания, наложени от бързите темпове на развитие във всички сфери на бизнеса

  • Удовлетворяване нуждите на настоящите и бъдещи клиенти чрез предоставянето на един напълно завършен продукт, оборудван с всички адекватни инфраструктурни удобства

  • Концентрация на всички индустриални, търговски и логистични дейности в периферията на града, което ще допринесе за превръщането на Шумен в един по-модерен и по-подреден европейски град.

 

 

 

Обратно в началото