запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Проектът предвижда извършването на широк спектър допълнителни услуги, с които целим елиминирането на всички възможни трудности и препятствия, съпътстващи инвестицията, както и съкращаване на административните процедури. Тези услуги включват:

• юридически консултации
• изготвяне на архитектурни проекти
• адаптиране на проектите на чуждите инвеститори към българското законодателство
• маркетингови проучвания
• организация и провеждане на строителни работи и надзор
• подбор на персонал и т.н.

Нашите потенциални партньори също така ще получат съдействие при издаване на всички административни актове и разрешения и ще имат възможността да се възползват от преференциално обслужване във всички служби на Община Шумен.

Планира се и създаването на модерен бизнес инкубатор, предназначен за нуждите на инвеститорите, който ще се намира в административната сграда на Индустриален Парк Шумен АД. Фирмите ще имат пряк достъп до пълния набор услуги, насочени към подпомагане на тяхното развитие, което им спестява наемането на допълнителен персонал и закупуването на излишна техника и оборудване.