запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Актуални новини

» Секция новини

Профил на компанията

Идеята да се създаде многофункционален бизнес парк край Шумен, който да отговоря на нуждите и стандартите на потенциалните си инвеститори, съществува още от 2006 година, когато градската управа дава предложение за изграждането на Високотехнологичен Парк – Шумен. През 2008 година, обаче, се стига до решението да се положат основите на нещо много по-грандиозно, което да съчетава различни отрасли и да отразява многофункционалността на съвременния бизнес - Индустриален Парк Шумен.

Индустриален Парк Шумен
Индустриален Парк Шумен

Проектът предвижда изграждането на логистично-търговски и индустриален парк в района на гр. Шумен, който да задоволява нуждите не само на самия град, но и на целия североизточен регион. Основите на Индустриален Парк Шумен АД са положени на 25.09.2008г., когато Община Шумен и частната фирма НИКИ-БТ АД подписват договор за учредяване на акционерно дружество, имащо за цел да изгради новия индустриален облик на Шумен.

Община Шумен, която е юридическо лице съобразно законите на Република България, е разположена в централната част на Североизточна България. Сред приоритетите на местната власт са: задоволяване на потребностите на гражданите и юридическите лица, повишаване на конкурентноспособността на икономическите субекти, привличане на нови инвестиции.

НИКИ – БТ АД, от своя страна, е акционерно дружество с утвърдени позиции и дългогодишен опит в търговията на международния пазар и управлението на инвестиционни проекти.

Двете страни успяха да наложат прогресивните си идеи и съвместно ще участват в изграждането и експлоатацията на Индустриален Парк Шумен.

Капиталът на така създаденото дружество, възлизащ на 9 935 000 лв., се формира от непарична вноска (апорт), направена от Община Шумен и парична вноска, внесена от частния партньор. 

 

 

 

Обратно в началото