запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Актуални новини

» Секция новини

Конкурентни преимущества

През 2009 г. България навлезе в третата си година на еврочленство. Този факт, стабилната икономическа обстановка, подобряващите се бизнес условия в страната и промените в данъчното законодателство през последните години, поддържаха висока инвестиционната активност в страната и допринесоха за високия икономически растеж.

С приемането на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му, и учредяването на Агенцията за инвестиции, Бълагрия стана още по-атрактивно място за капиталовложения.

Основните конкурентни преимущества на България спрямо другите държави от региона са:

 • Предоставяне на изгодни условия за достъп до европейския пазар (България е член на ЕС от 2007г.)
 • 0 % данък печалба за срок от 5 години за инвестиция в размер над 10 млн. лв. годишно, в селското стопанство, високите технологии и инфраструктурата от 01.01.2009г.
 • Освобождаване от ДДС за срок от две години при внос на оборудване на инвестиционни проекти над 5 млн. евро, който създава над 50 работни места
 • Ползване на данъчен кредит по специален ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн.лв.

 • Ниска ставка на данък печалба (корпоративен данък) – 10%

 • 5% данък въху дивидентите от 1.01.2008г.

 • най-ниските оперативни разходи в ЕС

 • Намаляване на социално-осигурителната тежест; държавата е трети осигурител по схемата 8:10:12

 • Стимули за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане от 2009 г.

 • Ниски нива на работните заплати

 • Възможност за диференцирана ставка на такса смет (според реалните количества)

 • Данъчно стимулиране, предвиждащо периоди освободени от плащане на данък върху печалбата (данъчни ваканции), данъчни облекчения за инвестиции и отстъпки за ускорено амортизиране

Сред множеството преимущества, които вече са налице и чиито брой се очаква да нарастне пропорционално с развитието на проекта ни, можем да откроим тези, които най-точно аргументират нашата конкурентноспособност спрямо други подобни проекти:

 • Конкуретни нива на работните заплати в региона спрямо други региони в страната и страните от ЕС. Средната работна заплата за региона към началото на 2009 е 220 евро; за сравнение, средната работна заплата за страната е 269 евро, а в съседните държави между 360 – 800 евро

 • Изграждане на пълна инфраструктура, която често липсва при подобни проекти

 • Предоставяне на широк спектър допълнителни услуги

 • Идеално местоположение, което напълно ще отговори на нуждите на промишления сектор. Индустриален парк Шумен е разположен до ж.п. линия и до магистралата София-Варна (която е в процес на изграждане). В непосредствена близост до Парка се намира товарна гара Мътница. Освен това, зоната отстои на късо разстояние от интернационалното летище и пристанище във Варна.

 • Конкурентни цени на предоставените терени

 • За разлика от други подобни проекти, Индустриален Парк Шумен се намира в рамките на урбанизираната територия на областен център. Това до голяма степен ще разреши проблемите, свързани с подбора на квалифицирана работна ръка

 • Натрупан опит и традиции в развитието на инвестиционни проекти.

 • Община Шумен се задължава да организира преференциално административно обслужване на инвеститорите в Индустриален Парк Шумен при съкратени процедури и срокове.

 

 

 

Обратно в началото