запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Индустриален Парк Шумен

Актуални новини

11.05.2016

Президентът на Р България, г-н Росен Плевнелиев посети вчера Индустриален Парк Шумен.

04.05.2016

Индустриален Парк Шумен има удоволствието да Ви информира, че от днес всеки може да види заснетия презентационен клип!

» Секция новини

Уважаеми Дами и Господа,

 


Екипът на Индустриален Парк Шумен АД има удоволствието да Ви представи своя амбициозен проект за създаване на нова индустриална и логистична зона в град Шумен.

Община Шумен

С население от 195 479 души, Област Шумен е един от най-големите икономически и бизнес центрове в Североизточна България. Преработващата промишленост е водещ сектор в икономиката и осигурява заетост на 29,1% от трудоспособното население в региона, а също така и 35% от общите нетни приходи. След преработващата промишленост, най-много приходи генерират търговията и услугите - 33,6%, строителния сектор - 8,1%, транспортът - 6,3% и селското стопанство - 5,2%.

Индустриален парк Шумен

Изграждането на Индустриален Парк Шумен ще бъде завършено на три етапа. Предвижда се той да бъде прецизно организиран според видовете бизнес дейности. Проектът стартира през юни 2009 г., като в момена функционира подзона А на индустриалния парк, където сме приютили и първите си инвеститори. Индустриалните терени са снабдени със следната вътрешна и външна инфраструктура: пътища, достъп до железопътна линия, електропровод, канал, газопровод, водопровод, оптичен кабел.