запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Актуални новини

» Секция новини

Обща информация

Република България е разположена в източната част на Балканския полуостров и заема 22 % от неговата обща площ. Официалният език е български, столицата на държавата е София.

Карта на Европа
Карта на Европа
Средна месечна работна заплата
Средна месечна работна заплата

България е разположена на кръстопът между Европа и Близкия Изток, Русия и Азия. Граничи с Турция и Гърция на юг, с Република Македония и Сърбия на запад и с Румъния на север и има излаз на Черно море на изток, и река Дунав на север. Поради географското си положение, българските земи са били едни от първите населени земи в Европа. Траки, гърци, византийци и римляни са се възползвали векове наред от богатствата на тези територии, оставяйки дълбоки следи в културното наследство на България.

Българската държава съществува от ранното Средновековие (7 в.) и е играла важна роля в разпространението на християнството, литературата и културата сред европейските народи. След Втората Световна Война, България става част от Източния блок и в нея е установен комунистически режим. През 1991 година, в България е възстановена парламентарната демокрация, а от 01.01.2007 г. тя вече е член на Евопейския съюз.

Икономика

Основни статистически данни за 2008 година
Население7.8 милиона
Територия110 933 кв.км.
БВП 2008
- общо
- на глава от населението

66 728 млн.лв.
8 753 лв.*
Валута
Курс спрямо еврото
BGN-българси лев
EUR 1 = BGN 1.95583*
Инфлация7,8 % за 2008*
S&P кредитен рейтинг BBB
* Източник: Българска Народна Банка


Въпреки че България е сочена като една от най-бедните страни членки на ЕС, тя все пак остава една от най-последователните в икономическото си развитие. Стабилността на българската икономика е подсигурена и от Валутния борд, въведен през 1997 г. Чрез него българският лев става конвертируем при фиксиран курс от 1.95583 лева за 1 евро.


Едно от главните предимства на българската икономика, що се отнася до инвестиционния климат в страната, е облекчената данъчна политика. Така например, в България е регистриран най-ниския в ЕС корпоративен данък от 10%. Предвидени са и ред други облекчения, целящи развитието на българската икономика, привличането на повече чуждестранни капиталовложители и насърчаването на родния бизнес. Правителството предвижда финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти.


Актуалното състояние на българската икономика се характеризира с постоянен растеж на БВП (от около 6 %), което миналата година (2008) доведе до бюджетен излишък от 3 %.  България профитира и от членството си в ЕС, което осигурява безмитната търговия с всички страни-членки на съюза, както и множество възможности за финансиране на проекти от ЕС.


Различни програми на ЕС за периода 2007-2013 допълнително засилват темповете на икономическо развитие на България. Те предвиждат подобряване на инфраструктурата  в страната, увеличаване на конкурентноспособността на българската икономика, развитие на различните региони, на транспорта и т.н.


Правителството, от своя страна, оказва съдействие на чуждестранни инвеститори, което се подкрепя и от приемането на Закона за насърчаване на инвестициите. В България няма ограничения за внесения капитал.


Макар че инвестиционният рейтинг на България по данни на S&P бе снижен от BBB +  до BBB, българската икономика продължава да се радва на стабилност и просперитет. По данни на БНБ, преките инвестиции в България за 2008г. са 18.1 % от БВП.


Един от най-важните аргументи в полза на българската икономика е отличното качество на човешкия капитал. По традиция нивото на образование в България е сред най-високите в Европа. Чуждоезичното обучение е много широко застъпено, като най – често изучаваните езици са английски, немски, френски, руски, испански и италиански.


България има договори за свободна търговия с ЕС, ЕФТА, ЦЕФТА, Р. Македония, Турция, Албания, Израел, Мексико и т.н. Сключени са спогодби с 61 страни за избягване на двойното данъчно облагане.


През 2007 година България заема шестнадесето място по ръст на икономиката в света – 6,2 % на година. Според Асоциацията на европейските стопански камари, България заема второ място след Дания по състояние на бизнес климата в ЕС- 27.


Политическо усройство


България е една от политически най-стабилните държави на Балканите. Настоящата конституция, приета през 1991 г., обявява България за парламентарна република.


През март 2004 г. страната става член на НАТО, а от 01.01.2007 г. - пълноправен член на ЕС.


При последните парламентарни избори, които бяха проведени на 05.07.2009 г., предходното коалиционно правителство на БСП, ДПС и НДСВ бе сменено с дясноцентристката партия ГЕРБ. Новото правителство бе избрано с приблизително 40 % от гласовете на българските избиратели. То ще управлява самостоятелно, без коалиционно партньорство.
Политическата им платформа е свързана най-вече с вземането на спешни антикризисни мерки, на реализирането на проекти за бързото размразяване на спрените средства от ЕС и за оптимизиране на процеса на тяхното усвояване, на вземането на мерки за по-успешно европейско развитие на България.


Инфраструктура


През страната преминават международни магистрали, които я свързват със Западна Европа, Русия, Азия, Адриатика и Черно Море. Пет от десетте паневропейски коридора минават през територията на България. Освен това, тя разполага и с добре структурирана вътрешна пътна мрежа.


Благодарение на георгафското си положение, в страната са развити както морския, така и речния транспорт.


Речният транспорт  е концентриран най-вече по поречието на р. Дунав, която осигурява връзка със Западна и Северна Европа.  Най-значимите речни пристанища са тези в Русе, Видин, Оряхово, Силистра.


Морският транспорт е от съществено значение за България, тъй като заема водеща позиция при осъществяването на товарни превози.  Най-големите морски пристанища  са тези във Варна и Бургас.


Въздушният транспорт в страната също е застъпен, макар и да се използва предимно за туристически превози.  Най-големите международни летища в страната са тези в София, Варна, Бургас и Пловдив. Вътрешни аерогари има в Търговище, Плевен, Видин, Хасково и т.н.

 

 

 

Обратно в началото