запази в bookmark | Kарта на сайта | Език : English, Русский

Актуални новини

» Секция новини

Описание на документи

Тук имате възможността да се запознаете с основни нормативни документи, регламентиращи икономическата дейност в България


 

Закон за насърчаване на инвестициите

Изтегли документ PDF формат тук.

Закон за местните данъци и такси

Изтегли документ PDF формат тук.

Закон за Търговския регистър

Изтегли документ PDF формат тук.

Търговски закон

Изтегли документ PDF формат тук.

Закон за опазването на околната среда

Изтегли документ PDF формат тук.

Наредба за повеждане на процедурата ОВОС

Изтегли документ PDF формат тук.

Закон за Данък добавена стойност

Изтегли документ PDF формат тук.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Изтегли документ PDF формат тук.

Закон за корпоративното подоходно облагане

Изтегли документ PDF формат тук.

Обратно в началото